Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  
Online izračun cen oken
Zahtevaj ponudbo
Iskalnik salonov Jelovica

Prelistaj katalog oken & vrat

Eko subvencije 2016


Nepovratne subvencije Eko sklada v letu 2016


Eko sklad tudi v letu 2016 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb. Eko subvencije je mogoče pridobiti tudi pri menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

Kdo je upravičen do eko subvencije za vgradnjo energijsko varčnih lesenih oken?


Eko sklad

Razpisni pogoji za ukrep E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega
stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata, panoramske stene)
Tehnične karakteristike oken, ki ustrezajo razpisnim pogojem Eko sklada za pridobitev eko subvencije:
 • pravica se dodeli za lesena in les-alu okna (okna, balkonska vrata, fiksne zasteklitve, panoramske stene) z vgrajeno troslojno zasteklitvijo,
 • toplotna prehodnost celotnega okna Uw ≤ 1,1 W/m2K,
 • energijska učinkovitost medstekelnega distančnika Ψ ≤ 0,060 W/m2K,
 • RAL montaža oken (vgradnja oken po smernicah RAL): tesnenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnenja v treh ravneh (opredeljeno v smernici RAL),
 • zgradba mora biti zgrajena pred letom 2003.

Lesena in les-alu okna Jelovica, ki ustrezajo razpisnim pogojem Eko sklada:

Linija okna
Les
Toplotna prehodnost
stekla
Ug (W/mK)

Toplotna prehodnost
okna
Uw (W/mK)

Leseno okno Ekoterm
smreka
0,8
1,1
Leseno okno Jelostar
smreka
0,6
0,88
Leseno okno Jelostar
macesen
0,6
0,93
Leseno okno Jelostar
hrast
0,6
1,0
Leseno okno Ekostar
smreka
0,6
0,88
Leseno okno Ekostar
macesen
0,6
0,93
Leseno okno Ekostar Jubilej 110
smreka
0,6
0,88
Les-alu okno Jelostar Premium
smreka
0,6
0,88
Les-alu okno Jelostar Premium
macesen
0,6
0,93
Les-alu okno Jelostar Premium
hrast
0,6
1,0
Les-alu okno Ekostar Premium
smreka
0,6
0,88
Les-alu okno Ekostar Premium
macesen
0,6
0,93
Les-alu okno Ekostar Premium Jubilej 110
smreka
0,6
0,88
Les-alu okno Jelopasiv Premium
smreka
0,5
0,76
Podatki veljajo za zunanje stavbno pohištvo s standardno vgrajenim steklom. Na razpolago so tudi druga troslojna stekla s toplotno prehodnostjo stekla Ug= 0,5 W/m2K, Ug= 0,7 W/m2K, Ug=0,8 W/m2K.
 

Potek oddaje vloge za pridobitev eko subvencije

 • Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.
 • Do nepovratnih sredstev je upravičena fizična oseba, ki je lastnik nepremičnine, ožji družinski član ali najemnik stanovanja (s pisnim soglasjem lastnika), ki izvaja zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.1.2003.
 • Pogodba o subvenciji investicije menjave stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata, panoramske stene) se sklepa med Eko skladom j.s. in investitorjem.
 • Naložba mora biti izvedena na STANOVANJSKI STAVBI! Naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne finančne spodbude (preverja se v Zemljiški knjigi in GURS).
 • Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe (vključno z DDV), vendar ne več kot 100€/m2 in največ za 30 m2 okenskih površin.
 • Višina nepovratnih eko subvencij za degradirana območja znaša največ 50% priznanih stroškov naložbe (vključno z DDV), vendar ne več kot 125€/m2 in največ za 30 m2 okenskih površin.
Degradirana območja so območja s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Spodbude se dodelujejo z namenom zmanjšanja energije in zmanjšanja prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 na območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje.

V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani Eko sklada.

Kaj je potrebno storiti pred pričetkom menjave oken?


PRED PRIČETKOM INVESTICIJE je potrebno s strani investitorja na Eko sklad poslati naslednje dokumente:
 1. Izpolnjeno vlogo 37SUB-OB16 (namen E), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
 2. Veljavni predračun Jelovice za zamenjavo oken, ki mora vključevati popis del, število in površino oken, način vgradnje skladno s smernicami RAL montaže, tip okna in profila ter toplotno prehodnost celotnega okna.
 3. Fotografije vseh strani stavbe, iz katerih bo razvidno število oken, ki se bodo menjala (na fotografijah označiti okna s pozicijami navedenimi v predračunu) in fotografijo stavbe z vidno hišno številko.
 4. V kolikor se bo naložba izvajala v stanovanjski enoti v večstanovanjski stavbi, lahko vlagatelj predloži fotografije oken, posnete v stanovanju in sliko celotnega objekta s hišno številko.
 5. Kopijo gradbenega dovoljenja. Če je hiša zgrajena pred letom 1967 oz. gradbenega dovoljenja nimate, priložite kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje, ki ga pridobite na območni Upravni enoti.

Po prejetju odločbe Eko sklada (v približno 90 dneh po oddaji vloge) vlagatelj prejme v podpis pogodbo, ki jo mora v 15 dneh podpisano vrniti na naslov Eko sklada.

Naročilo oken lahko stranka opravi takoj po oddaji popolne vloge za pridobitev subvencije. Ključno je, da mora biti vloga na Eko sklad oddana pred pričetkom izvedbe del.

Izplačilo nepovratne finančne spodbude


PO ZAKLJUČKU NALOŽBE
je potrebno na Eko sklad poslati:
 1. Originalno izjavo o zaključku naložbe – izda Jelovica okna d.o.o.
 2. Originalni ožigosan in podpisan račun – izda Jelovica okna d.o.o.
 3. Dokazilo o plačilu celotnega računa – investitor.
 4. Fotografije zamenjanega stavbnega pohištva, kjer so okna označena skladno s postavkami v predračunu - investitor.
 5. Fotografije ustrezno pripravljenih okenskih odprtin (ustrezno obdelane špalete pred vgradnjo) – investitor.
 6. Fotografije posnete med vgradnjo stavbnega pohištva, iz katerih je razvidna montaža po smernicah RAL (vsi vgrajeni tesnilni materiali, ki zagotavljajo tesnenje v treh ravninah) - investitor.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi eko subvencije za zamenjavo oken.

Razpisno dokumentacijo in več informacij o javnem pozivu - Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb - najdete na spletni strani Eko sklada RS
Razpisna dokumentacija Eko sklada RS

Preverite akcijsko ponudbo lesenih oken Jelovica
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?