Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  
Online izračun cen oken
Zahtevaj ponudbo
Iskalnik salonov Jelovica

Prelistaj katalog oken & vrat

Eko subvencije 2019


Nepovratne subvencije Eko sklada v letu 2019


Eko sklad tudi v letu 2019 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb. Eko subvencije je mogoče pridobiti tudi pri menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

Kdo je upravičen do eko subvencije za vgradnjo energijsko varčnih lesenih oken?


Razpisni pogoji za ukrep E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega
stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata, panoramske stene)

Tehnične karakteristike oken, ki ustrezajo razpisnim pogojem Eko sklada za pridobitev eko subvencije:
 • pravica se dodeli za lesena in les-alu okna (okna, balkonska vrata, fiksne zasteklitve, panoramske stene) z vgrajeno troslojno zasteklitvijo,
 • toplotna prehodnost celotnega okna Uw ≤ 1,1 W/m2K,
 • energijska učinkovitost medstekelnega distančnika Ψ ≤ 0,060 W/m2K,
 • RAL montaža oken (vgradnja oken po smernicah RAL): tesnenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnenja v treh ravneh (opredeljeno v smernici RAL),
 • gradbeno dovoljenje mora biti izdano pred 1.7.2010.

Lesena in les-alu okna Jelovica, ki ustrezajo razpisnim pogojem Eko sklada:

Linija okna
Les
Toplotna prehodnost
stekla
Ug (W/mK)

Toplotna prehodnost
okna
Uw (W/mK)

Leseno okno Ekoterm
smreka
0,8
1,1
Leseno okno Jelostar
smreka
0,6
0,88
Leseno okno Jelostar
macesen
0,6
0,93
Leseno okno Jelostar
hrast
0,6
1,0
Leseno okno Ekostar
smreka
0,6
0,88
Leseno okno Ekostar
macesen
0,6
0,93
Les-alu okno Jelostar Premium
smreka
0,6
0,88
Les-alu okno Jelostar Premium
macesen
0,6
0,93
Les-alu okno Jelostar Premium
hrast
0,6
1,0
Les-alu okno Ekostar Premium
smreka
0,6
0,88
Les-alu okno Ekostar Premium
macesen
0,6
0,93
Les-alu okno Jelopasiv Premium
smreka
0,5
0,76
Podatki veljajo za zunanje stavbno pohištvo s standardno vgrajenim steklom. Na razpolago so tudi druga troslojna stekla s toplotno prehodnostjo stekla Ug= 0,5 W/m2K, Ug= 0,7 W/m2K, Ug=0,8 W/m2K.
 

Potek oddaje vloge za pridobitev eko subvencije

 • Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.
 • Do nepovratnih sredstev je upravičena fizična oseba, ki je lastnik nepremičnine, ožji družinski član ali najemnik stanovanja (s pisnim soglasjem lastnika), ki izvaja zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.7.2010.
 • Pogodba o subvenciji investicije menjave stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata, panoramske stene) se sklepa med Eko skladom j.s. in investitorjem.
 • Naložba mora biti izvedena na STANOVANJSKI STAVBI! Naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne finančne spodbude (preverja se v Zemljiški knjigi in GURS).
 • Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe (vključno z DDV), vendar ne več kot 100€/m2.
V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani Eko sklada.

Kaj je potrebno storiti pred pričetkom menjave oken?


PRED PRIČETKOM INVESTICIJE je potrebno s strani investitorja na Eko sklad poslati naslednje dokumente:
 1. Izpolnjeno vlogo 54SUB-OB17 (namen E), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
 2. Veljavni predračun za zamenjavo oken, ki mora vključevati popis del, število in površino oken, način vgradnje skladno s smernicami RAL montaže, tip okna in profila ter toplotno prehodnost celotnega okna.
 3. Fotografije vseh strani stavbe, iz katerih bo razvidno število oken, ki se bodo menjala (na fotografijah označiti okna s pozicijami navedenimi v predračunu) in fotografijo stavbe z vidno hišno številko.
 4. V kolikor se bo naložba izvajala v stanovanjski enoti v večstanovanjski stavbi, lahko vlagatelj predloži fotografije oken, posnete v stanovanju in sliko celotnega objekta s hišno številko.
 5. Kopijo gradbenega dovoljenja. Če je hiša zgrajena pred letom 1967 oz. gradbenega dovoljenja nimate, priložite kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje, ki ga pridobite na območni Upravni enoti.

Nepovratna sredstva so zagotovljena za vse vloge, ki so pravočasno (tj. pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS) prispele na Eko sklad in ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva. Vloge obravnavajo po vrstnem redu prispetja vloge na Eko sklad.

Po prejetju odločbe Eko sklada vlagatelj prejme v podpis pogodbo. Originalni izvod pogodbe, podpisane s strani vlagatelja je, poleg ostale dokumentacije o zaključku naložbe, pogoj za izplačilo nepovratne finančne spodbude. Vlagatelj lahko podpisano pogodbo pošlje kadarkoli po prejemu odločbe, a najkasneje v roku dveh (2) mesecev po izteku roka za zaključek naložbe.

Avansna plačila se lahko izvedejo tudi pred oddajo vloge na Eko sklad, pri čemer se stranki izda avansni račun ali račun za predplačilo, naložba pa ne sme biti izvedena ali pričeta pred oddajo vloge na Eko sklad.

V primeru, da ste vlogo oddali s priporočeno pošto ali osebno na Eko skladu, lahko z izvedbo naložbe začnete že naslednji dan po oddaji vloge na Eko sklad. V kolikor ste vlogo oddali po navadni pošti, lahko z izvedbo pričnete po nekaj dneh.

Izplačilo nepovratne finančne spodbude


PO ZAKLJUČKU NALOŽBE
je potrebno na Eko sklad poslati:
 1. Originalni ožigosan in podpisan račun – izda prodajalec oken.
 2. Dokazilo o plačilu celotnega računa – investitor.
 3. Fotografije zamenjanega stavbnega pohištva.
 4. Fotografije ustrezno pripravljenih okenskih odprtin (ustrezno obdelane špalete pred vgradnjo) – investitor.
 5. Fotografije posnete med vgradnjo stavbnega pohištva, iz katerih je razvidna montaža po smernicah RAL (vsi vgrajeni tesnilni materiali, ki zagotavljajo tesnenje v treh ravninah) - investitor.
Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi eko subvencije za zamenjavo oken.

Razpisno dokumentacijo in več informacij o javnem pozivu - Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb - najdete na spletni strani Eko sklada RS
Razpisna dokumentacija Eko sklada RS

Preverite akcijsko ponudbo lesenih oken Jelovica
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?